Back2purebasic is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Op deze pagina zie je wat er gebeurt met gegevens die jij aan Back2purebasic verstrekt. Deze verklaring is uitsluitend van toepassing op de website back2purebasic.nl, maar niet op websites waarnaar wordt doorgelinkt.

Bedrijfsgegevens Back2purebasic

Back2purebasic, gevestigd aan Singelweg 42 7123 AC Aalten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Back2purebasic

Alida Meijlink

+31622393954

http:/www.back2purebasic.nl

back2purebasic@hotmail.com

Gebruik van jouw persoonsgegevens

Op de website en bij het afnemen van diensten en producten van Back2purebasic laat je (persoons)gegevens achter. Back2purebasic vraagt alleen om de meest noodzakelijke gegevens. Je mailadres is nodig om contact te hebben of bijvoorbeeld een factuur voor geleverde diensten te kunnen sturen; je voornaam wordt gebruikt om e-mails te personaliseren.

Welke persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens Back2purebasic verwerkt, hangt af van de functies die je gebruikt op de website en van de producten / diensten die je afneemt. Denk hierbij aan:

 • het contactformulier
 • het aanmelden voor een workshop
 • het aanvragen van een gratis proefles bootcamp
 • het aanschaffen van een rittenkaart
 • de verkoop en levering van producten en diensten
 • het voeren van persoonlijke e-mailcorrespondentie (bijvoorbeeld emailcorrespondentie over een door jou gestelde vraag, of een geplaatste bestelling)
 • het versturen van (gepersonaliseerde) promotionele berichten en advertenties via e-mail, sociale media (zoals bijvoorbeeld Instagram/Facebook)

Jouw gegevens zijn alleen beschikbaar voor Back2purebasic. Alleen als dat voortvloeit uit de wet of uit contractuele verplichtingen die Back2purebasic tegenover jou heeft, worden zonder jouw expliciete toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Back2purebasic verwerkt de volgende persoonsgegevens:

–  Voor- en achternaam

–   E-mailadres

–  Geboortedatum

–  Geboorteplaats

–  Adresgegevens

–  Telefoonnummer

Doeleinden

Back2purebasic verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • het afhandelen van jouw betaling
 • om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om jou te informeren over wijzigingen van producten en diensten

Back2purebasic is daarnaast gebonden aan wettelijke, administratieve verplichtingen en heeft bijv. bepaalde gegevens nodig voor de belasting.

Bewaartermijn

Back2purebasic bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Back2purebasic bewaart de administratie tot 7 jaar terug (wettelijke bewaartermijn Belastingdienst). De contactgegevens die je hebt verstrekt aan Back2purebasic bij het afnemen van één van de diensten, blijven na boeking, max. 3 maanden in het registratiesysteem staan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Back2purebasic verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Back2purebasic maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein (tekst)bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Een cookie verzamelt echter geen persoonsgegevens die gelinkt zijn aan jouw identiteit, maar onthoudt enkel jouw voorkeuren en interesses op basis van jouw surfgedrag.

Wanneer je geen cookies wilt accepteren, dan kan je dit instellen in jouw browser.

Voordat er cookies geplaatst worden op jouw computer, zal er altijd eerst toestemming gevraagd en verkregen moeten worden. Daarom zie je bij het eerste bezoek aan back2purebasic.nl een cookiemelding. Je kan hierbij aangeven of je akkoord gaat met het gebruik van cookies en je kunt een keuze maken tussen welke type cookies je wel/niet accepteert.

Social Media

Back2purebasic maakt actief gebruik van sociale media. Je kan heel gemakkelijk berichten van de website delen. Back2purebasic heeft geen inzage in de gegevens die sociale media verzamelen. Hoe zij omgaan met gegevens, vind je in hun privacy policy.

Opslag van gegevens

Om jouw persoonsgegevens op te slaan, maakt Back2purebasic gebruik van de volgende computerprogramma’s of –systemen:

 • Microsoft Outlook
 • Microsoft Excel

De privacy policy van Microsoft is hier te vinden: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Back2purebasic neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De Back2purebasic Website content is overigens goed beveiligd door middel van SSL encryptie. Deze veiligheidsversleuteling is te herkennen aan het gebruik van ‘https’ in de adresbalk van jouw webbrowser en een sleutelvormig icoontje.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via back2purebasic@hotmail.com

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar

Back2purebasic heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via back2purebasic@hotmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar back2purebasic@hotmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De meest recente versie van het Privacy Statement is beschikbaar via de websites.

Klachten

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via e-mail of telefoon. Dat geldt ook bij vragen of klachten rond de verwerking van jouw persoonsgegevens door Back2purebasic.

Mochten we er samen niet uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Aalten, 31 december 2020